Ohře 1988, Tršnice, koupačka za mostem
Ohře 1988

Foto 1988-1999 M.