Vltava 1989, Vyšší Brod
Vltava 1989

Foto 1988-1999 M.

Všimněte si liduprázdného tábořiště ve Vyšším Brodě na konci července.