Vltava 1992, nádraží České Budějovice, vyplňujeme průvodky pro lodě
Vltava 1992

Foto 1988-1999 M.