Ohře 1998, otevřený jez Černý mlýn (první za Šabinou)
Ohře 1988

Foto 1988-1999 M.