Slovensko 1989, účastníci zájezdu
Slovensko 1989

Foto 1988-1999 M.