Šlajsna u bývalého Mrázkova mlýna; zalévá, skvěle myje háčky a na výjezdu táhne doleva!
Šlajsna Mrázkův mlýn
s