Jez Tuhnice - nenápadně se tvářící smrák; povodí Ohře plánuje stavbu propusti
Jez Tuhnice