Český Krumlov, šlajsna u bývalého Mrázkova mlýna (2004)
Český Krumlov 2004

foto: M.