GK - vodácký kurs 3. ročníku

Kurs Vltava 2024

Organizace

Zlatá Koruna

Šlajsna Zlatá Koruna 2017

Termín: 31. 8. – 7. 9. 2024

Trasa

Vyšší Brod - Boršov nad Vltavou

Program

1.–3. den: stojíme ve Vyšším Brodě, vodácký výcvik (viz dále), sport, výlety - Čertova stěna, Lipno, klášter Vyšší Brod
4. den: přejezd Vyšší Brod – Branná (u Větřní), 20 km
5. den: přejezd Branná – Český Krumlov, 20 km
6. den: přejezd Český Krumlov – Dívčí kámen,20 km
7. den: stojíme na Dívčím kameni, výlet na stejnojmennou zříceninu, keltské hradiště Třísov nebo do Českého Krumlova
8. den: přejezd Dívčí kámen – Boršov, 10 km, odtud busem do Kolína

Tento program je předběžný, může se změnit (počasí, vodní stav, jiné nepředvídatelné okolnosti).

Odhad celkových nákladů

4 000,- Kč, zahrnuje dopravu, zapůjčení vodácké výbavy, stravování, poplatky na tábořištích; ke změně ceny by mohlo dojít např. při dalším razantním nárůstu ceny nafty, poplatků na tábořištích nebo v případě malého počtu účastníků.

Kde zpravidla táboříme

Jak probíhá vodácký výcvik

Vzhledem k tomu, že většinou mezi účastníky převažují vodáčtí nováčci, začínáme od základních dovedností - nasedání, základní záběry pro jízdu vpřed a otáčení lodi, pak přichází jízda po klidné vodě. Navazujeme výcvikem v proudu - učíme se přejet bezpečně od jednoho břehu k druhému (přejezd), najet do proudu a o něco níže přistát u opačného břehu (esíčko). Ještě ve Vyšším Brodě stihneme natrénovat sjezd propusti (šlajsny). Začátečnický výcvik je ukončen splutím několikakilometrového úseku řeky pod Vyšším Brodem. Jedeme tentokrát ještě bez bagáže, po cestě opakujeme, co jsme se naučili ve Vyšším Brodě, zkusíme si i sjezd technicky náročnějšího úseku pod jezem Herbertov - kameny v proudu, rychlé změny směru jízdy. Jak je vidět z následujících obrázků, mají přihlížející o zábavu postaráno, ale protože trénujeme svědomitě, plave v dalších dnech při jízdě s bagáží jen málokdo.
Při začátečnickém výcviku fotíme a natáčíme, jeden večer je věnován rozboru pořízeného materiálu a přednášce o bezpečnosti na vodě.

Některé další šlajsny na cestě do Boršova

Obtížnější šlajsny sjíždíme po prohlídce, vysvětlení průjezdu a se zajištěním (nájezd ukážeme, pod šlajsnou jsou v případě nutnosti připraveni lovci lodí, lidí a bagáže). Kdo si nevěří, jet nemusí, loď mu převeze někdo z instruktorů či zkušenějších účastníků.

Doprava,vaření, ubytování, balení

Jedeme společně autobusem, který veze nás, bagáž a lodě. V případě malého počtu účastníků může nastat změna – většina bagáže a lodě jedou autem, kursisté vlakem, více viz info pro rodiče. Vaříme společně, postupně se vystřídají všichni účastníci (pod dohledem některého z instruktorů). Vaříme na otevřeném ohni, jen ve Vyšším Brodě využíváme zařízení tábořiště (přístřešek, pec). Vše potřebné zajišťují též účastníci - nákupy, donáška a příprava dřeva, donáška pitné vody. Spíme pod stanem. Nemáme doprovodné vozidlo, všechny věci převážíme v lodích. Budeš potřebovat vodotěsné zavazadlo - barel nebo lodní pytel, v nichž vodák převáží své svršky a spodky. Do tohoto zavazadla je nutné zabalit vše, co se nesmí namočit. Máme několik školních barelů na půjčení.

Vodácká výbava

Školní lodě, pádla, vesty (na vodě nosíme stále), přilby (nosíme při začátečnickém výcviku, dále pak už jen při sjíždění šlajsen), za zapůjčení zaplatí každý účastník 150,- Kč do fondu oprav. Školní lodě jsou plastové (sedm), epoxidové (dvě), laminátové (ostatní, na nich jedou případní další účastníci). K dispozici je také omezený počet neoprénů.

Tábornické vybavení, oblečení, vodácké oblečení a boty, barely a loďáky

Podrobnosti najdeš na samostatné stránce O vodácké výbavě. Tuto výbavu si účastníci zajišťují sami.

Výlety

Protože se pohybujeme v turisticky atraktivní oblasti, seznamujeme se nejen s řekou, ale i jejím okolím. Ve dnech přesunu na výlety čas nezbývá. Když nejedeme, poznáváme. V úvahu přicházejí následující místa (samozřejmě nikoli všechna během jednoho kursu): Kraví hora (vyhlídka u Vyššího Brodu), Maria Rast am Stein (poutní místo u Vyššího Brodu), Čertovy proudy a Čertova stěna (mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem), klášter Vyšší Brod, hrad Rožmberk, zámek a město Český Krumlov (zpravidla večerní vycházka), klášter Zlatá Koruna, zřícenina Dívčí kámen, keltské oppidum Třísov, nejvyšší kopec Blanského lesa Kleť.

Co když prší?

Ve Vyšším Brodě můžeme využít vytápěnou místnost, na Dívčím kameni přístřešky. Časy přejezdů volíme tak, abychom se dešti na vodě pokud možno vyhnuli. Že nezmoknete, vám ovšem zaručit nemůžeme....

Kde hledat další informace?

Nejlépe na samostatných stránkách minulých kursů a táborů.

Personální zajištění kursu

Kursy vedou vedoucí vyučující s licencí instruktor vodní turistiky a dlouholetými zkušenostmi, vodácké akce pořádáme od roku 1988. Pozici zdravotníka většinou obsazuje lékař, náš absolvent. Kursu se zpravidla účastní i další bývalí studenti, kteří nám pomáhají s organizací.

Nezbytné podmínky účasti

Počítejte s tím, že vás čeká náročný týden. Nejedeme do hotelu s plnou penzí, nebude ani mamaservis, o co se nepostaráte, nebudete mít. My zase počítáme s tím, že spoustu věcí nemusíte umět, ale jedete proto, abyste se je naučili. Neznalost, nezkušenost ani nešikovnost nevadí, neochota, nedisciplinovanost a řečnění místo práce vadí. Zvlášť upozorňuji na dodržování bezpečnostních pravidel a zásad při vodáckém výcviku. Po celou dobu kursu platí školní řád, zejména pasáž o zákazu konzumace alkoholu či jiných návykových látek..
Michal Müller