Gymnázium Kolín - vodácká stránka

Vodácký kurs Vltava 2024

Vyšší Brod 2022

Poslání kursu

Během posledních dvou desetiletí let došlo k obrovskému nárůstu zájmu o vodácký sport. Cestovní kanceláře a půjčovny zpřístupnily české řeky každému, kdo je schopen zaplatit si zájezd nebo zapůjčení vybavení. Na vodu se tak dostávají i naprostí nováčci, kteří mnohdy vůbec netuší, co je vlastně čeká a jak se mají na řece chovat. Důsledky bývají nepříjemné, někdy dokonce tragické, více např. na stránce Bezpečnost na vodě.
Nechceme proto řeku pouze „nějak sjet“, ale snažíme se účastníky kursu naučit všemu, co mohou na vodě a při pobytu v přírodě potřebovat. Počítejte s tím, že vás čeká náročný týden. My zase počítáme s tím, že spoustu věcí nemusíte umět, ale jedete proto, abyste se je naučili. Neznalost, nezkušenost ani nešikovnost nevadí, neochota, nedisciplinovanost a řečnění místo práce ano.
Před odjezdem z Vyššího Brodu absolvujeme tři výcvikové dny. Začínáme na mírně proudící vodě nad vyšebrodskou šlajsnou, pak se přesouváme na peřejku u kláštera, poté si vyzkoušíme sjezd šlajsny (se zajištěním), třetí den jedeme s prázdnými loděmi z Vyššího Brodu k tábořišti U Tří veverek(asi 4 km). Cestou cvičíme na peřeji za železničním mostem a jiných vhodných místech a sjedeme šlajsnu na jezu Herbertov (opět se zajištěním). Čtvrtý den (úterý) vyrážíme naostro. Při výcviku fotíme a natáčíme, jeden večer věnujeme rozboru natočeného materiálu a filmům z jiných vodáckých akcí (např. Rakousko 2008 )
V tomto termínu je Vltava téměř vylidněná, potkáváme jen kursy jiných škol, prázdninové fronty na šlajsnách už se nekonají. Ideální čas pro vodácký zájezd.

Herbertov 2022
Vltava 2022, jez Herbertov

Mrázkův mlýn 2022
Vltava 2022, jez Mrázkův mlýn

Účast na kursu

Kurs je určen studentům budoucího 3. ročníku a budoucí septimy. Máme ještě volná místa, mohou se zúčastnit i studenti jiných ročníků. Uzávěrka přihlášek je 21. 6. 2024. Maturanty, s nimiž jsem o jejich účasti mluvil, prosím, aby ji potvrdili (až budete mít jasno o začátku školního roku na vzdělávacích ústavech, na něž jste se probojovali).

Další informace

Najdete je na stránce věnované přímo této akci – Vltava 2024 a v informaci pro rodiče.

Michal Müller