Home Z historie Připravujeme Fotogalerie 1988 - 2007
Letní tábory a vodácké kursy Jiné akce Veteráni Gymnázium Kolín

Vodácká stránka Gymnázia Kolín

Ohře 2006

Kdo tam byl:

Pondělí 21. 8. 2006: Kolín - Šabina

Letos malý vlek, malý bus, jen hromada zavazadel jako vždy pořádná. K řidičovu překvapení se nakonec všechno vejde a vyrážíme za vodou na západ Čech. PJ se do busu plánovaně nevešel, dojíždí odpoledne linkovým. Obvyklé splutí z Nebanic letos vzhledem k nejistému počasí vypouštíme. Dobře jsme udělali. Odpoledne leje, až k večeru jdeme na dřevo.

Úterý 22. 8. 2006: návštěva Chebu

V noci vydatný déšť, ráno některé stany připomínají vodní postele, jejich obyvatelé hledají vyvýšená místa, aby na ně přesunuli svá ohrožená doupata. Vodácký program odkládáme a vyrážíme netradičně do Chebu. Návštěva muzea a hradu, krátce po poledni zpět a jdeme na chvíli na vodu. Večer přijíždí Jirka a my jsme tudíž kompletní.

Středa 23. 8. 2006: výcvik na Šabině

Odjezd na Loket odkládáme, máme několik zcela nových posádek, cvičíme dopoledne i po obědě. Ukazuje se sluníčko, ale teplo zůstává někde zalezlé. V podvečer mač v gorodkách, maturanti nejtěsnějším možným rozdílem podléhají dravé omladině.

Čtvrtek 24. 8. 2006: megaetapa Šabina - Hubertus, 42 km, 8,5 hodiny

Z kroniky:Jó, tak tenhle den stál vážně za to. A začal tak nevinně - čerstvé rohlíčky s obvyklou nátěrkou. Michalovo "T" nás zprvu opět velmi pobavilo, přesto se nám ho podařilo překročit jen o "pouhou" hodinku. Ještě plni sil a prvotního naivního optimismu jsme vyrazlili překvapivě po proudu směr Loket. Vzhledem k příznivému vodnímu stavu jsme očekávali pouze pohodové přeplutí do tábořiště v podhradí - prostě nuda, nuda, šeď, šeď. Náčelníkova námi neprozřetelně odhlasovaná "varianta č. 2" nám však v praxi dokázala pravdivost tvrzení, že optimista je člověk, který nemá dostatek informací. Původně zamýšleným cílovým tábořištěm jsme se totiž přehnali takovou rychlostí, že jsme ani nestačili rozeznat značku piva na vývěsním štítu místní osvěžovny. 0bava ze zítřejšího deštivého huragánu totiž zvítězila nad mrzkou vidinou suchých fuseklí, teplého žvance a vytepleného spacího sáčku a my se rozhodli střihnout i druhou etapu na jeden zátah. A protože nejsme žádní "ignoranti športových ideálov", neváhali jsme obětovat ani tolik vytouženou svačinu a po vzoru vytrvalostních sportovců jsme překonali jinak jednodenní úsek Loket - Huberťák v rychlostním rekordu 3:14:53. Vybáglování, postavení stanů v dešti a následná konzumace večeře už pro nás po takovém dni byly pohou marginální záležitostí. Závěrečný brýfink se nesl v duchu kolektivní ostré prosby na adresu Náčelníka, že chce-li prohlásit příští den za tradičně ještě náročnější, bude strangulován, dekapitován a na torzu jeho korpusu provedena kvadratura Adlerem n.2 - vyřizuje Štruncová.
Jinak se během naší služby nic zvláštního nestalo. Hurych a synové, Parní mlýny.
<>

PISKOTS GLOSARY
nátěrka - hmota vhodná k rozetření na chléb či rohlík vyrobená z rozličných druhů lichokopytníků, veverkami počínaje a Bůhvíčím konče
"T" - čistě orientační a zcela nezávazný bod v čase, po kterém /nikdy však dříve/ se vodák vydává do živlu
Náčelník - pan Míša
varianta - jeden z možných budoucích stavů světa /zpravidla je vybrána ten, který má pro subjekt, jenž o něm rozhodoval, nejhorší možné následky/
osvěžovna - bufet, bufík, restauračka, kiosk, zkrátka jakékoli stravovací zařízení, které hbitě posilní vodákovo unavené tělo a osvěží jeho povadlou mysl
huragán - meteorologický úkaz vyskytující se zejména na Karlovarsku a přinášející zvýšenou kupovitou oblačnost s nepředvídatelně proměnlivou výší atmosférického tlaku oscilující mezi oběma hraničními hodnotami
marginální - okrajová, mezní, v přeneseném významu nedůležitá
brýfink - schůze kladoucí si za cíl naplánovat hlavní, dílčí i alternativní cíle, stanovit zdroje a prostředky k jejich dosažení a zmapovat možná rizika; to vše s přihlédnutím k aktuální situaci a dostupným prostředkům
strangulace - usmrcení oběšením
dekapitace - stětí hlavy; oddělení hlavy od těla
torzo - neúplná část celku
korpus - tělo /čehokoli/
kvadratura - roz1/4cení
Adler - něm. orel; slavná vývojová řada vysoce kvalitních seker německé výroby
n. - ang. číslo; označení Adler evolution - tovární označení modelu Adler

Pátek 25. 8. 2006: Karlsbadtag

Ráno dospáváme po včerejším náročném dni, Tomáš je tak zmožen, že o něm netradičně ani nevíme. Teprve dnes najíždíme do obvyklých kolejí. Pěšky z Hubertusu kolem pomníčku Ivana Hlinky až do Thermalu, zde očista a relaxace. Pak krátce na kolonádu, busem zpět a ještě stíháme výcvik na peřeji.

Sobota 26. 8. 2006: výcvik na Hubertusu

Jezdili jsme a jezdili.

Neděle 27. 8. 2006: Hubertus - Radošov

Dopoledne gorodková odveta. Tentokrát výrazně vítězí zkušenost nad mládím. Odpoledne odjezd, v pohodovém tempu jsme za slabé tři hodiny na posledním letošním tábořišti.

Pondělí 28. 8. 2006: na lodi Radošov - Stráž, busem Stráž - Kolín

Neuspěchaný budíček, skoro stíháme T. Přes peřejky míříme ke Stráži. Na velichovské peřeji dvě posádky neúspěšně atakují jediný a zdaleka viditelný kámen. Jinak bez rušivých příhod. Ve Stráži navazujeme, máváme Ohři a míříme domů.

Michal
foto Hans, Michal a Tereza

Home Z historie Připravujeme Fotogalerie 1988 - 2007
Letní tábory a vodácké kursy Jiné akce Veteráni Gymnázium Kolín