Vltava 2012

Vltava 1. - 8. 9. 2012

Šlajsna pod barevnou skálou

Kdo tam byl

Vzpomínka na vodácký kurz. Pojedete příští rok?

Naše gymnázium opět pořádalo v rámci kurzů 3. ročníků vodácký výcvik na Vltavě. Konal se od soboty 1. září až do 8. září. Noví vodáci postupně navštívili různá zajímavá místa a památky kolem řeky.

Kraví hora, Čertovy proudy, Čertova stěna

Začínáme

Bezesná noc ve Vyšším Brodě. Návyk na svůj měkký pelech v teple domova nás vytrestal. Rozlámané tělo po noci ve stanu na tvrdé zemi. Nic nás ale do mlhavého rána neprobudilo lépe než šumění jezu za tábořištěm. Stálá připomínka naší nové vodácké identity. Cvičit se musí. První dva dny na vodě měly ukázat, jak moc umíme, či naopak neumíme čeřit pádlem vodu. Pro nevzdělance v oboru vodáctví byl problém už jen nasednout. Cvaknutí proběhlo v jedné posádce dokonce sedmkrát. Vzájemné pochopení mezi členy posádek nefungovalo úplně na jedničku, a proto se někteří přesazovali do jiné lodi. Na naší první šlajsně jsme se nasmáli a vyřádili. Pleskání těl o vodní hladinu jsme slyšeli často. Naštěstí byl sjezd zkušební, a tak jsme se za svůj výkon nemuseli až tak stydět.

Začátečnický výcvik - volej nad jezem, peřej u kláštera

Vzhůru do šlajsny!

Vyšebrodské momentky

První zdolaný úsek

Čekal nás náročný den. První vyplutí. Lodě nám malinko cukaly a nezkušení měli co dělat, aby je ukočírovali. S ubíhající krajinou všude okolo nám přišla jízda jako pohádka. Povídali jsme si a vzájemně se víc poznávali. Těch 22 prvních kilometrů uběhlo doslova jako voda. Dojeli jsme do kempu Na Pískárně. Večer u ohně s pěknou písničkou jsme si dostatečně užili.

Herbertov

Rožmberk

Pískárna

Pravé táboření bez vymožeností

Další den byl ve znamení jezů. Bylo jich opravdu mnoho. Proplouvali jsme Českým Krumlovem a prohlíželi si památky z řeky. Naskytl se nám naprosto odlišný pohled na historické město. Pak jsme však zahlédli hromady hlíny a kamení. Známý jez pod zámkem se opravoval a vypadal nebezpečně. Avšak my jsme odvážní. Adrenalinový zážitek jsme zdolali bez újmy na zdraví. Za opěvovaným historickým skvostem kus dál po vodě čekala zkouška ohněm. Přespání na louce bez umýváren s pitnou vodou a klasických toalet. Úžasný zážitek. Řekněte, kdy se vám to poštěstí v dnešním světě? Navečer se většina vydala kus za les, který nás obklopoval. Večerní prohlídka Českého Krumlova pěším způsobem byla nádherná.

Větřní

Barevná skála

Jelení lávka

Krumlov

Návštěva hradu

Přejezd na obrovskou louku pod Dívčím kamenem. Někteří už to vnímali jako rutinu, jiní byli ke konci cesty unavení a už toho měli plné zuby. Skoro všichni si ale po mírném odpočinku vyšlápli nahoru na hrad. Odměnou za úsilí, které jsme každý den vynakládali, byl překrásný noční výhled na kopce okolo. Zpět jsme dorazili unavení. Zpěv u táboráku nás ovšem rychle postavil na nohy. Příští den nás čekala velká túra na rozhlednu Kleť. Když jsme se sem po křivolaké cestě vydrápali, vyfotili se a porozhlédli po okolí, měl každý možnost sledovat dění pod věží - kuriózní svatební obřad na skále. Část uchvátil Český Krumlov už poprvé, takže se tam vydali znovu. Po návratu všech členů výpravy nastal večer s písničkou. Přes noc někteří vydrželi být vzhůru až do rána, aby si užili poslední vodáckou noc.

Zlatá Koruna

Dívčí kámen

Výlet na Kleť

Konec plavby

Poslední úsek trasy, kterou jsme absolvovali, byl velmi krátký. Přesto každý musel zůstat obezřetný, protože špičaté kameny prorážející lodě číhaly při každém záběru pádlem. Na konci v Boršově se odvážlivci ještě symbolicky pocákali a namočili. Po naložení všeho vybavení už nám nezbylo nic jiného, než nastoupit do autobusu a opustit idylické zakončení prázdnin. Voda – naše kamarádka. Všem nám přinesla nové zážitky, na které nikdy nezapomeneme.

Cejk
foto: Hans, Honza, Pepa