Vltava 2014

Vltava 2014

30. 8. - 6. 9.

Vltava pod klášterem ve Vyšším Brodě

Kdo tam byl

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější osobou na lodi je zadák, uvádíme ho jako prvního (je-li na snímku kompletní posádka). Háček následuje, třebaže je v některých ojedinělých případech pohlednější a přitažlivější. Členem výpravy se ve Vyšším Brodě stává také kočka Čochtanka, dojela s námi až do Boršova, poté do i Kolína. Nyní bydlí v Praze u Verči a Vendy a těší se dobrému zdraví.

30. 8. - 3. 9. 2014

Vyšší Brod aneb Vylodění spojenců

Den D pro studenty budoucích třetích ročníků. Nejenže nám budíky zazvonily o dva dny dřív, ale ani počasí nevypadalo při nalodění dobře. Došlo nám, že není cesty zpět, když jsme z oken autobusu viděli uplakané tváře našich matek. Pomalu se blížíme, napětí stoupá. Jsme na místě. Stavíme své bunkry, které nám poslouží pro přežití i jako kryt před nepřítelovou kapkovou palbou. (z kroniky)

Na tábořišti u mlýna

Už jsme zase na ostrově, letos po dvaadvacáté. Obvyklý program - začátečnický výcvik na peřeji pod klášterem, výcvik na šlajsně, výcvik na peřeji pod železničním mostem a cvičné splutí s prázdnými loděmi k ohybu Vltavy před Rožmberkem. Výlet na Kraví horu, na Čertovu stěnu a do elektrárny. Neplánovaně jsme se zdrželi o den déle, příčinou byl pondělní a úterní déšť.

Výcvik na peřeji pod klášterem

Vydáváme se na výcvik ozbrojeni nepotopitelnou vestou, nerozbitnou přilbou a nezbytným pádlem. Jdeme obsadit nepřátelské vody. Vlny rozbouřené řeky přemohly dvě posádky, které jen taktak přežily. Úspěšně jsme dorazili na tábořiště a vydali jsme se ulovit večeři na Kraví horu. Dnes jsme vyhráli, ale co nás čeká zítra? (z kroniky)

Výlet na Kraví horu

Teoretická příprava před výcvikem na šlajsně

Po zkušenostech z minulých let zařazujeme osvědčený a oblíbený suchý výcvik. Nacvičujeme správné držení pádla, základní záběry a především závěs a náklony. Základem závěsu je správná poloha pádla, do kterého se opře silný proud. Celá loď se potom otáčí po proudu a je jím unášena vpřed. Důležitý je i náklon, je stejný jako na kole, na motorce, na lyžích, tedy dovnitř opisovaného oblouku. Vše je jistě dobře patrné z názorné ukázky v podání instruktorů za technického přispění veteránů.

Výcvik na šlajsně

Vyrovnávací nádrž Lipno II nám letos přeje, cvičíme za nádherného vodního stavu. Začínáme sjezdem přímo s pokusem o zastavení ve vracáku pod šlajsnou. Mára a Vojta přidávají pro obveselení davu humorné číslo při boji o rovnováhu v rozhraní mezi proudem a vracákem. Stačilo pustit borty a zabrat.

Technická podpora aneb Veteráni, díky!

Skok šlajsny bokem

Jako zlatý hřeb zařazujeme skok šlajsny bokem. Tento prvek byl naprosto nepostradatelnou vodáckou dovedností v časech laminátových lodí a dřevěných pádel, kdy na vodu jezdili jen ti, kteří to opravdu uměli. Skok bokem se používal na vysokých šlajsnách, které neumožňovaly přímý sjezd bez poškození lodi.

Plavci pod šlajsnou

Šetřit se musí. Někteří frekventanti i veteráni spojují výcvik s osobní hygienou a praním prádla. Děkujeme, že jste neplýtvali teplou vodou ve sprchách! Díky důmyslnému rozestavení lovců lidí, lodí a pádel jsme zachránili i veškerý materiál.

Prší, prší, jen se leje

Pondělí
Prší. Pořád pouze prší. Pádlování přeloženo. Prognózy předpovídají přívětivější počasí. Pršet přestává pouze po poledním pokrmu. Proto Pepa plánuje procházku po přilehlé přírodě. Paráda. Pozvolné přepršky přešly - prší. Příprava pokrmů probíhá pod packami postarších pomahačů pod přísným pohledem Pepy. Pro pravidelné pobavení posíláme pohledy po plavidlech připlouvajících po proudu. Příchozím procházkářům přidělují papání postarší pomahači. Pegimu plave postel. (z kroniky)
Večery trávíme u kamen v prasečáku, poslední noc tam většina z nás i spí, když jsme preventivně sbalili stany už v úterý odpoledne. V prasečáku probíhá i tradiční přednáška o čištění zubů. Déšť má však také své výhody. Plná přehrada nám bude i nadále pouštět pěknou vodu a kromě toho rostou houby. Na snímku poznávačka pod vedením pana domácího.
Poznámka: V prasečáku, ne v prasárně, V...o. Jméno tohoto na pohled přívětivého prostoru pochází od jeho dřívějších obyvatel. A i kdyby ne, tak je tam stejně pěkné teplo.

Výlet do elektrárny Lipno I a na Čertovu stěnu

Lipno I bylo vybudováno v letech 1952-59 jako první přehrada vltavské kaskády. Jde o největší vodní plochu v ČR. Součástí prohlídky je návštěva elektrárny vybudované v hloubce 160 m pod úrovní terénu. Skalní lokalita Čertova stěna, která je od r. 1992 přírodní rezervací, vznikla nakupením mohutných balvanů. Podle pověsti je sem nanosil čert, který chtěl zničit vyšebrodský klášter. Vyrušilo ho však kokrhání kohouta a dílo nedokončil. Pod Čertovou stěnou je původní řečiště Vltavy, kterým po vybudování lipenské přehrady teče voda jen výjimečně. Jde nejtěžší vodácký terén v tuzemsku.

Cvičné splutí k Rožmberku a výcvik na peřeji u železničního mostu

Po nedělním odpoledním dešti vyrážíme za novými terény. Na peřeji u železničního mostu se krásně daří přejezdům a esíčkům. Spokojen je i fotograf. Pokračujeme k Herbertovu, tady zkoušíme splutí šlajsny po šoupačce, končíme v ohybu Vltavy před Rožmberkem..

3. 9. 2014

Vyšší Brod - Pískárna (27 km)

Déšť ustal, ale sluníčko jsme dneska neviděli. Nejchladnější den z celého týdne. Zdoláváme šlajsny na Herbertově a v Rožmberku. Fotodokumentace z těchto šlajsen letos bohužel není. U rožmberského tábořiště nás pobavili Adéla a Lukáš, když zapomněli, že na zatáčející lodi je to stejně jako na kole, na motorce a na lyžích. Plavou při vjezdu do vracáku, když stavíme na svačinu. Na Pískárně máme zase přístřešek jen pro sebe. A taky houby z blízkého lesa a dřevo ze stromu azbestovníku.
Báseň z kroniky aneb Konečně přesun
V prasečáku teplo klid / nechceme se probudit / po snídani chaos všude / kdy už zabaleno bude. / Vltava se líne vleče / my pádlujem vkleče / šlajsny sjedem v pohodě / nikdo není ve vodě. / Při přestávce na jídlo / převrhne se plavidlo / Pegi stihne zacpat nos / vody v lodi mají dost. / Kotě v náručí si přede / vzadu bárka sedm jede / chudák zadák maká za dva / háček nechopí se pádla. / Na Pískárně stanujeme / další cestu plánujeme / mokré věci sušíme / další deště tušíme. / Dřevo kluky přinesené / řeže pila ostrá / jídlo bude uvařené / dívčí část ho chystá. / Stanoviště prokleté / s ohněm nikdo nic nesvede / podsedáky víří vzduchem / den končíme s dobrým duchem.

Cestou na Pískárnu

Na Pískárně

4. 9. 2014

Pískárna - Český Krumlov (17 km)

Šlajsna Větřní

Den jezového šestiboje. Sluníčko se po dlouhé době zase ukazuje, máme dobrý čas přo odjezdu a těšíme se, jak si to na louce za Krumlovem užijeme. čekají nás však dvě překvapení. Jez u bývalého Mrázkova mlýna je dnes silně zalévací v důsledku snížené spodní hladiny. Příčinu zatím netušíme. Po zkušebním průjezdu dvou lodí přetahujeme na pravé straně. První časová ztráta. Ještě větší překvapení nacházíme u Jelení lávky. Šlajsna je kvůli opravě bez vody, všechno jde přes jez, musíme počkat, až dnes dělníkům skončí směna. Druhé zdržení. Sluníčko svítilo na louku jen chvíli. Večer tradiční vycházka do Českého Krumlova.

Šlajsna Nové Spolí

Svačina v Krumlově

Jez u bývalého Mrázkova mlýna

Jez u Jelení lávky

Tábořiště za Českým Krumlovem

Večerní výlet do Českého Krumlova

5. 9. 2014

Český Krumlov - Dívčí kámen (17 km)

Odjezd

Po náročném výletě do nočního Krumlova odložený budíček. Vody teče stále dost, na cestě čeká jediná šlajsna, nikdo nemá problém. Nabíráme dřevo, s hrozivě černými mraky v zádech pádlujeme na Dívčák. Stihli jsme to. Večer návštěva hradu, poslední táborák.

Šlajsna Zlatá Koruna. Cesta k Dívčáku a nakládání dřeva

Tábořiště Dívčí kámen

Užíváme si pohodové odpoledne na prázdném tábořišti, večer výlet do Českého Krumlova.

Výlet na hrad

Západ slunce pod Dívčákem, poslední oheň

6. 9. 2014

Dívčí kámen - Boršov (10km)

Poslední balení

Nutno říci, že mnozí se zlepšili v balení. Jako zelenáči stlačovali oblečení do barelů nohou pouze po kotníky, dnes tam někteří jedinci byli i po kolena. Ve výborném čase vyplouváme a kolem oběda dorážíme do Boršova. Tam mizí i zbytky, o které jsme celý týden nezavadili ani pohledem. Mezitím se vracejí průzkumnící s ohromnou zprávou. Nanuky za půl ceny! Slabší články končí u dvou, mnozí však s přehledem zvládají i tři. Navazujeme, nakládáme, fotíme se a smutně nastupujeme do autobusu. Avšak něco nám přece zůstává! Malé koťátko, kus oblečení, které se u nás vzalo buhvíjak, noví přátelé a spousta nových zážitků. Tak snad za rok zase nashledanou. Vlastně ahóóój!.
PS: Každý nováček by měl vědět, co se křičí pod mostem. Tak se nenechte zahanbit. (z kroniky)

Cestou k Boršovu

Jsme v Boršově. Čochtanka je taky v Boršově.

Ahoj 2015

M.
foto: Honza, Jandín, Katka, Kristýna, Venda a Víťa