Gymnázium Kolín - vodácká stránka

Sezóna 2022–23 je za námi

Vyšší Brod 2022

Vltava 2022

Historie školních vodáckých akcí se začala psát v roce 1988. O prázdninách toho roku jsme zorganizovali první putovní tábor a spluli Ohři v úseku Tršnice–Vojkovice. Od roku 1992 pořádáme v září také vodácké kursy pro studenty předmaturitního ročníku. S výjimkou povodňového roku 2002 proběhly všechny na Vltavě v úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou. I školní rok 2022–23 jsme zahájili touto akcí. Kromě vodáckého výcviku a splutí uvedeného úseku čeká na účastníky řada výletů – na Kraví horu a poutní místo Maria Rast am Stein u Vyššího Brodu, do nočního Českého Krumlova, na nejvyšší vrchol Blanského lesa Kleť a na hrad Dívčí kámen a keltské oppidum u Třísova.

Herbertov 2022
Vltava 2022, jez Herbertov

Mrázkův mlýn 2022
Vltava 2022, jez Mrázkův mlýn

Vavřinec 2022

Druhý říjnový víkend je pro vodáky – a nejen z Kolínska – ve znamení Vavřineckého potoka. Sjezd Vavřince začíná ve stejnojmenné obci u Zásmuk. Následuje úsek, kde potok teče zalesněnou krajinou a plavbu komplikují jen ostré zatáčky, nízké lávky a občas strom spadlý v řece. Za obcí Církvice přichází po několika stech metrech relativně klidné jízdy peřej Buda. Zde je řečiště ještě přírodní, ale na několika dalších kilometrech čekají i umělé překážky, které do koryta nastražili vodáci z pořadatelských oddílů. Zajímavější část Vavřince končí pod obcí Hryzely. Akce se účastníme každoročně, ale je určena jen zdatnějším jezdcům.

Vavřinec 2022
Vavřinec 2022

Vavřinec 2022
Vavřinec 2022

Vavřinec 2022
Vavřinec 2022

Vltava z Týna k podolskému mostu 2023

Neobyčejný zážitek nabídlo brzké jaro 2023. Již druhým rokem probíhaly na Orlické přehradě úpravy bezpečnostního přelivu, které si vynutily snížení hladiny o několik metrů proti standardnímu stavu. Odkryly se tak nejen kilometry písčitých pláží, ale na počátku vzdutí také původní koryto a stavby, které jsou za obvyklého vodního stavu ukryty hluboko pod hladinou přehrady. V březnu jsme spluli úsek z Týna nad Vltavou k podolskému mostu a dopřáli si neopakovatelný zážitek – sjezd 62 metrů dlouhé vorové propusti u bývalé elektrárny Nový mlýn. Standardní výška hladiny je patrná podle odlesněných břehů.
video 1, video 2, video 3, video 4

Orlická přehrada
Původním korytem Vltavy

Orlická přehrada
Původním korytem Vltavy

Orlická přehrada
Původním korytem Vltavy – u podolského mostu

Šlajsna Nový mlýn
Šlajsna Nový mlýn – za obvyklého vodního stavu je ukryta několik metrů pod hladinou

Doubrava 2023

Poslední předprázdninovou akcí bývá tradičně dubnové splutí Doubravy v úseku Pařížov – Ronov nad Doubravou. Vodní stav je vylepšen vypouštěním vody z přehrady Pařížov a desetikilometrový úsek do Ronova nabízí pěkný vodácký terén. Nejnáročnějším místem Doubravy je peřej za obcí Mladotice, kde na vodáky číhá záludný balvan uprostřed řečiště. I této akce se účastní jen zkušenější jezdci, pro které je Doubrava i se zmíněnou peřejí a balvanem Martinem jen příjemnou rozcvičkou před novou vodáckou sezónou.

Doubrava
Doubrava – peřej u Martina

Doubrava
Doubrava – peřej u Martina

Doubrava
Doubrava – peřej u Martina

Michal Müller